Brief minister Bussemaker

Minister Bussemaker stuurt brief belang juiste studiekeuze 28-10-2013

De minister legt in de brief, die gericht is aan alle leerlingen van 6 VWO, 5 HAVO en MBO 4, het belang van een juiste studiekeuze uit. Er is veel veranderd bij het kiezen en aanmelden voor een vervolgopleiding. De uiterste aanmelddatum is vervroegd naar 1 mei en het is van het grootste belang dat alle aankomende studenten zich hiervan bewust zijn.

Kabinetsplannen Hoger Onderwijs 2013-2014
Voor de meeste veranderingen geldt dat ze waarschijnlijk ingaan vanaf het studiejaar 2014-2015.
Een goede studiekeuze is belangrijk om uitval te voorkomen. Het is belangrijk dat de juiste student op de juiste plek zit. Daarom wil de overheid:

• Juiste studiekeuze stimuleren

  Vanaf 2014 moeten leerlingen zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor een studie. Zij hebben dan recht op studiekeuzeactiviteiten (bijvoorbeeld proefstuderen of een gesprek bij de opleiding). Wil de leerling toch voor een andere studie kiezen? Dan heeft hij daar tot 1 september de tijd voor. Dit recht (het toelatingsrecht) geldt niet voor leerlingen die zich pas ná 1 mei voor het eerst aanmelden.

• Lotingsprocedure afschaffen

  De centrale lotingsprocedure bij numerusfixusopleidingen zoals geneeskunde verdwijnt. De opleidingen gaan zelf leerlingen selecteren. Bijvoorbeeld op basis van cijfers. Dit zorgt voor een betere match tussen student en opleiding. Het is nog niet bekend wanneer deze maatregel ingaat.

• Betere doorstroming mbo’ers naar hbo

  Op dit moment kan een mbo’er naar alle hbo-opleidingen doorstromen. Daardoor stromen mbo’ers soms door naar een opleiding die niet aansluit op hun vooropleiding en vallen zij eerder uit. Daarom worden er toelatingseisen opgesteld. Waarschijnlijk geldt dit vanaf het studiejaar 2014-2015.

• Toelatingseisen voor de pabo

  Er komen toelatingseisen voor de pabo (lerarenopleiding) voor een aantal basisonderwijsvakken. Als de leerling met zijn diploma kan laten zien dat hij aan de eisen voldoet, wordt hij automatisch toegelaten. Zo niet, dan moet hij een toelatingstoets maken. Waarschijnlijk geldt dit vanaf het studiejaar 2014-2015.

• Toelatingseisen voor hbo’ers die naar universiteit willen

  Universiteiten mogen toelatingseisen stellen aan iemand met een hbo-propedeuse (hbo-p). Studenten met een hbo-p vallen aan de universiteit namelijk vaker voortijdig uit. De voorgestelde ingangsdatum is studiejaar 2013-2014. Studenten die voor september 2013 zijn ingeschreven bij een hbo-opleiding houden het toelatingsrecht voor het studiejaar 2014-2015.

• Doorstroommaster afschaffen

  Veel bachelors stromen nu nog door naar de master waartoe zij automatisch toelatingsrecht hebben (de doorstroommaster). Dit automatische toelatingsrecht wordt afgeschaft. Een masteropleiding is dan niet meer verplicht een student toe te laten. Studenten moeten daardoor een bewustere keuze maken voor een master. De voorgestelde ingangsdatum is studiejaar 2013-2014.

Onderwijsaanbod verbeteren
Opleidingen moeten beter aansluiten op de behoefte van studenten en op de vraag van de arbeidsmarkt. Daarom wil de overheid:

• Betere herkenbaarheid studies

  Hoger onderwijs instellingen moeten beter herkenbare namen voor opleidingen gaan gebruiken. Ook moeten onderwijsinstellingen die vergelijkbare opleidingen aanbieden deze dezelfde soort naam geven.

• Driejarig hbo voor vwo’ers

  Hbo-opleidingen mogen een driejarig traject voor vwo’ers inrichten, zodat het hbo voor hen aantrekkelijker wordt. Waarschijnlijk geldt dit vanaf het studiejaar 2013-2014.

• Bredere bachelorstudies

  Universiteiten en hogescholen kunnen straks gemakkelijker bestaande opleidingen samenvoegen om een brede bachelor te creëren (want ze mogen binnen 3 jaar terug mogen naar de oude, smallere opleidingen). Binnen die brede bachelor kunnen studenten dan hun eigen route of accent kiezen. Hierdoor hoeven studenten minder snel van studie te wisselen.

• Associate-degree definitief invoeren

  Het Associate-degreeprogramma (Ad) is een tweejarige hbo-studie die sterk gericht is op de arbeidsmarkt. Om doorstuderen aantrekkelijker te maken wil de overheid dit vanaf het studiejaar 2013-2014 definitief invoeren.

• Lagere kosten voor schakelprogramma’s

  Schakelprogramma’s (premasters) maken de doorstroom van bachelor naar master makkelijker. Volgt iemand een kort schakelprogramma, dan worden de kosten voor de student gelimiteerd. Waarschijnlijk geldt dit vanaf het studiejaar 2013-2014.

• Titels hbo aanpassen

  Na sommige hbo-opleidingen mogen afgestudeerden straks niet alleen de titel Bachelor of Master voeren, maar ook de toevoeging ‘of Arts’ of ‘of Science’. Zo zijn de titels beter te herkennen voor de (internationale) arbeidsmarkt. De voorgestelde ingangsdatum is studiejaar 2013-2014

• Hoger collegegeld voor bepaalde excellente opleidingen

  Opleidingen die externe link: excellent zijn, mogen een hoger collegegeld vragen (maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld). Met dat extra geld kunnen de opleidingen bijvoorbeeld extra contacturen aanbieden. Wel moet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van tevoren toestemming geven.

Aanpassingen studiefinanciering
De minister van OCW heeft de Tweede Kamer op 18 januari 2013 een brief gestuurd over studiefinanciering. De brief bevat uitwerkingen van de maatregelen uit het regeerakkoord, zoals:

•de invoering van een sociaal leenstelsel met ingang van het studiejaar 2014/2015;

•een aantal vereenvoudigingen in de studiefinanciering per 1 januari 2015;

•het invoeren van een alternatief vervoersarrangement voor studenten in het hoger onderwijs en het mbo per 1 januari 2016.

De plannen moeten nog worden uitgewerkt in wetsvoorstellen. Hierbij wil de minister ook de reacties van de Tweede Kamer, studenten en hoger onderwijsinstellingen laten meewegen.

Comments are closed.