Hoogbegaafdheid

Specialisatie
Rosenbrand coaching is gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafden en/of eXtra intelligente mensen. Helaas is voor veel mensen onbekend, dat men hoogbegaafd is. Mensen voelen zich onbegrepen/ anders in studie en/of werk. Hierdoor gaat veel talent verloren. Rosenbrand coaching zet zich actief in om de bekendheid van hoogbegaafdheid en eXtra intelligentie te vergroten en personen te begeleiden, om met deze talenten te excelleren.

Focus Rosenbrand coaching:

  • Het onderzoeken met cliënten of ze aansluiten bij de kenschets van eXtra intelligent en/of hoogbegaafdheid.
  • Analyse hoe de extra intelligentie en/ of hoogbegaafdheid tot uitdrukking komt bij de cliënt.

Hoogbegaafdheid wordt als module aangeboden binnen Rosenbrand coaching. Deze module kan aangesloten worden bij een van de andere diensten, zoals studie- en beroepskeuze of loopbaan coaching. Gedurende het kennismakingsgesprek stellen wij gezamenlijk een passend coachingstraject samen, uiteindelijk bepaal jij zelf de uiteindelijke vorm.

Drie modulen binnen Rosenbrand coaching

1. Hoogbegaafdheid/ Xi kort
2. Hoogbegaafdheid/ Xi uitgebreid
3. Hoogbegaafdheid/ Xi misdiagnose en dubbeldiagnose

Module leren te leren
Veel hoogbegaafden hebben niet geleerd om te leren, dit openbaart zich vaak in het 3e of 4e leerjaar van het voortgezet onderwijs of bij aanvang van de universiteit. Uiteraard is ook een ander moment gedurende studie of loopbaan mogelijk, waarop het gebrek aan het leren te leren zich aandient. lees verder..

Oudercoaching hoogbegaafdheid
Voor ouders biedt Rosenbrand coaching een passend traject aan om het kind te begeleiden bij hoogbegaafdheid of een vermoeden van hoogbegaafdheid. Centraal binnen het traject staan de interesses en talenten van het kind. Het hoofddoel van het traject is om de motivatie te behouden. Motivatie is de basis van leren. lees verder..

Wat is hoogbegaafdheid?
Hoogbegaafdheid is in de wetenschappelijke wereld een lastig thema gebleken. Het lijkt te gaan om een zeer complex concept. Zelf geef ik de voorkeur om te praten over de kenschets hoogbegaafdheid en eXtra intelligentie, beide begrippen gebruik ik in mijn praktijk.

Een nieuwe kenschets van hoogbegaafdheid
In 2007 hebben twintig experts op het gebied van hoogbegaafdheid via vijf z.g. Delphi-ronden aanzienlijke consensus bereikt over een nieuwe kenschets van hoogbegaafdheid. Daarbij stond centraal om naar verwoording te zoeken om de specifieke persoonskenmerken, tot een ‘heldere, beeldende en positieve kenschets’ samen te vatten, in de vorm van een model en een tekst. lees verder..

Disharmonisch profiel/ misdiagnose
Regelmatig komt het voor dat hoogbegaafdheid niet direct opvalt, doordat er sprake is van een disharmonisch profiel. Door bijvoorbeeld dyslexie, autisme, ADHD, ADD wordt de hoogbegaafdheid versluierd. Slimme mensen met afwijkend gedrag, die vaak “gewoon” hoogbegaafd blijken te zijn. Rosenbrand coaching heeft hiervoor een speciale module ontwikkeld, om gericht te coachen.

Wat is eXtra intelligentie?
De term eXtra intelligentie is een mooie aanvulling om hoogbegaafdheid van een ander perspectief te bekijken. Mensen die extra intelligent zijn (Xi-ers) hebben karakteristieke eigenschappen, die herkenbaar anders zijn dan van normaal intelligente mensen. Vaak is een Xi-er zich niet bewust van zijn/haar uitzonderlijke intelligentie.
Dit leidt tot misverstanden in communicatie en interactie. Daarnaast leidt het (on)bewust niet benutten van dat aparte patroon van eigenschappen en talenten tot ineffectiviteit.

Kenmerken van hoogbegaafdheid en eXtra intelligentie, herkenningslijsten
Er circuleren veel lijsten met kenmerken over hoogbegaafden. Het belangrijkste wat men uit deze lijsten kan halen is de herkenning. Wanneer men zichzelf of iemand in de omgeving herkent in deze opsommingen, dan kan de eerste stap gezet worden om de eigenschappen en talenten effectief te benutten. lees meer..

Waaraan kun je hoogbegaafdheid bij kinderen herkennen?
Ook deze checklist (Mönks, 2011) moet je met een korreltje zout nemen. Ieder kind is uniek. De lijst hieronder is niet volledig en ook niet op alle kinderen van toepassing. Belangrijke kenmerken om hoogbegaafdheid vroeg te helpen identificeren kunnen de volgende zijn: lees meer..

Rosenbrand coaching hoe nu verder?
Herken jij jezelf of herkent iemand anders jou in deze kenmerken? Dan is het de moeite waard om dit verder te onderzoeken middels een voor jou passend coachingstraject. Graag ga ik met jou in gesprek. Een eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en informatief. Contact.

Valkuilen van hoogbegaafden en/of extra intelligenten
Voor iemand is het een keuze om te willen weten of men hoogbegaafd en/of eXtra intelligent is. Er zijn veel voordelen om het te weten. Vaak moet er tijdens studie, werk en of privé iets mis gaan, waardoor de gelegenheid zich voordoet om met de hoogbegaafdheid en/of eXtra intelligentie aan de slag te gaan.

In de literatuur zijn diverse lijsten in omloop waar de valkuilen/problemen staan beschreven. Hieronder zijn er een aantal te lezen. Opgemerkt dient te worden dat deze lijsten niet de volledige werkelijkheid omvatten voor elke Hb-er en/of Xi-er. Ze dienen als herkenning en deze hoeft niet volledig overeen te stemmen met deze lijsten. Net zoals deze lijsten die op de website geplaatst zijn.

De hieronder vermelde lijst is opgesteld door Maud Kooijman in het artikel Hoogbegaafde volwassenen van problematisch naar succesvol. Lees meer..

FAQ
De vraag die veruit het meest wordt gesteld (in de praktijk, telefonisch of per e-mail) en daarom een plaats verdient op deze pagina, is: Ben ik hoogbegaafd? Ben ik eXtra intelligent?

Bronnen en media
Hieronder staan een aantal bronnen die geadviseerd worden door Rosenbrand coaching wanneer jij meer wilt lezen over Hoogbegaafdheid en eXtra intelligentie. Lees meer..

Comments are closed.