Diensten

Trajecten Rosenbrand coaching
Rosenbrand coaching levert diverse diensten. Elke dienst kent zijn eigen coachingstraject. Centraal staat binnen elk traject de focus op: ontdek jouw talenten!

Elk coachingstraject begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek staat centraal om elkaar te leren kennen en de coachingsvraag te bespreken. Tevens zal ik diverse mogelijkheden bespreken, hoe een coachingstraject eruit kan zien. Hierin zal de vraag van de cliënt worden vertaald naar een passend traject. De cliënt bepaalt de inhoud van het coachingstraject.

Hieronder staan de diverse coachingstrajecten. Voor een uitgebreide beschrijving per traject klik op de titel van het traject. Onderaan is een pdf opgenomen met een korte beschrijving van alle coachingstrajecten. Met dit overzicht wil ik een indicatie afgeven, wat er mogelijk is binnen de trajecten.

Vijf modulen binnen Rosenbrand coaching, aanvullend op een coachingstraject
(module 2, 3 en 5 zijn alleen mogelijk in combinatie van een lang/uitgebreid coachingstraject)

1. Hoogbegaafdheid/ Xi kort
2. Hoogbegaafdheid/ Xi uitgebreid
3. Hoogbegaafdheid/ Xi misdiagnose en dubbeldiagnose
4. Dyslexie kort
5. Dyslexie uitgebreid


Hier kan jij het overzicht met een korte beschrijving van alle coachingstrajecten als pdf downloaden.

Voor alle trajecten geldt, dat na afloop van de trajecten, losse coachingsuren kunnen worden aangevraagd. Dit zijn zogenaamde onderhoudsuren.

Momenteel kent Rosenbrand coaching elf coachingstrajecten en 6 modulen. De inhoud per traject verschilt natuurlijk door de vraagbehoefte van de cliënt. Rosenbrand coaching gebruikt de trajecten om de hoofdlijnen aan te geven en is flexibel om met de cliënt samen de invulling te bepalen.

Binnen de coachingstrajecten zijn diverse testen mogelijk. Persoonlijkheidstesten en studie- en beroepskeuze testen. De meest gebruikte testen binnen de praktijk zijn: beroepentest voor studiekeuze, beroepskeuzetest, 360 graden competentie test, carrièreankers (theorie Schein) en de Jung persoonlijkheidstest. De visie van Rosenbrand coaching op testen: een test is een prima middel om op een eenvoudige manier snel inzicht te krijgen in iemands persoonlijkheid. De toegevoegde waarde van het gebruik van testen komt alleen naar voren wanneer er een uitgebreide analyse en reflectie plaats vindt. Door de analyse en reflectie zal de cliënt bewogen worden om zijn/haar doelen te bereiken. Door zelfinzicht ben jij beter in staat om zelf de regie te houden.

Voor werkgevers
Als werkgever kunt u uw medewerker een coachingstraject aanbieden. Het volgen van een coachingstraject levert voor beide partijen veel op. Veel werkgevers staan hier tegenwoordig voor open, omdat zij de toegevoegde waarde erkennen voor zowel de medewerker als voor de organisatie. lees verder..

Investering
Wat mag ontwikkeling kosten? Dat is een goede vraag om te stellen. Het volgen van een coachingstraject is een investering. Eigenlijk de belangrijkste investering die jij kan doen.
Als jij met een goede inzet in het coachingstraject meedoet, is het een opleiding die veel meer oplevert dan aanvankelijk verwacht. De ervaring leert dat het een opleiding is, die zichzelf terugverdient.

Per 1 januari 2016 is het tarief €80,- per uur. Op basis van jouw individuele coachingsvraag zal een passende offerte uitgebracht worden voor het gehele coachingstraject. De tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Op alle activiteiten van Rosenbrand coaching zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Vergoedingen
Hieronder vind jij een overzicht van mogelijkheden tot vergoeding. Niet alle mogelijkheden zullen altijd op jou van toepassing zijn, maar het is de moeite waard de mogelijkheden zelf nader te onderzoeken. lees verder..

Comments are closed.