Loopbaancoaching

Loopbaan coaching
Doel van coaching is om zelf jouw kernkwaliteiten te onderzoeken en die op een voor jou juiste wijze in te zetten, om zo het beste uit jezelf te halen. Het coachingsproces moet jij zelf doorlopen en ik begeleid jou daar graag bij.

Coaching is bedoeld voor iedereen, die wil werken aan het optimaliseren van zijn of haar functioneren. Voor mensen die behoefte hebben aan reflectie of ondersteuning bij het invullen van hun (nieuwe) functie. Coachen is voor mij de kunst om mensen in beweging te brengen door middel van begeleiding en ondersteuning. Aan de hand van jouw coachingsvraagstuk zullen we effectief werken.

Hieronder staan de diverse loopbaan coachingstrajecten die Rosenbrand coaching aanbiedt. Voor een uitgebreide beschrijving per traject klik op de titel van het traject.

Tevens kunnen de trajecten aangevuld worden met de module hoogbegaafdheid/ eXtra intelligentie, de module dyslexie en/of de module leren te leren.


Hier kan jij het overzicht met een korte beschrijving van alle coachingstrajecten als pdf downloaden.

Specialisaties
Rosenbrand coaching is gespecialiseerd in de coaching van:

  • Hoogbegaafden en/of eXtra intelligente mensen. Helaas is voor veel mensen onbekend, dat ze onder deze doelgroep hoogbegaafd vallen, met alle gevolgen van dien. Mensen voelen zich onbegrepen/ anders in studie en/of werk. Hierdoor gaat veel talent verloren. Rosenbrand coaching zet zich actief in om de bekendheid van Hb en Xi te vergroten en personen te begeleiden om met deze talenten te excelleren.
  • Dyslectici. Wie dyslexie heeft, heeft niet alleen problemen met taal en andere vaardigheden, maar draagt meestal ook emotionele bagage met zich mee. Vaak beschikken dyslectici over een laag gevoel van eigenwaarde. Binnen het coachingstraject zal hier voldoende aandacht voor zijn.

Talentmanagement
Een gegeven is dat de arbeidsmarkt de komende jaren gaat veranderen, er zal schaarste/krapte ontstaan op de arbeidsmarkt. Ook al is de druk tijdelijk van de ketel, de schaarste aan talent is structureel. Dit doet een groot beroep op organisaties, om de potentie van medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen. lees verder..

Voor werkgevers
Steeds meer bedrijven schakelen loopbaan coaching en loopbaanadvies in, als een soort personeelsinstrument om hun eigen HRM en personeelsbeleid verder uit te bouwen, als re-integratie/ outplacement tool of als manier om de interne doorstroom te bevorderen in de eigen organisatie.lees verder..

Afsluiting
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek benoemt de cliënt waar hij/zij aandacht voor wil, leervragen en gewenste resultaten en de loopbaancoach geeft toelichting op werkwijze en het plan van aanpak voor loopbaancoaching. Na afloop ontvangt u een persoonlijk plan van aanpak voor loopbaancoaching met offerte.

Tijdens coaching blijf jij zelf verantwoordelijk voor jouw leerproces en gewenste resultaten. Door de dialoog en door actief vragen te formuleren, onderzoek jij voor iedere probleemsituatie de alternatieve oplossingen. Vervolgens kies jij bewust welke oplossing jij wilt toepassen en wordt deze vertaald naar jouw plan van aanpak. Na toepassing in de praktijk wordt deze ervaring in het volgende gesprek geëvalueerd. Bij dit leerproces worden voelen, denken, willen en handelen geïntegreerd.

De basis tot succesvolle coaching en loopbaanbegeleiding is een gedegen inventarisatie en goed luisteren. Brede kennis, ruime ervaring en het voorhouden van een spiegel vormen de basis voor het maximale resultaat. Mijn manier van coachen is simpelweg het verkennen van jouw mogelijkheden. Daarbij bied ik ondersteuning aan jouw ontwikkeling. Jij houdt uiteraard zelf de regie! De cliënt werkt met een persoonlijk actieplan, waarin afspraken, oefeningen en opdrachten vastgelegd worden. De cliënt ontvangt een werkmap Loopbaancoaching.

Meer informatie over Loopbaan Coaching?
Jij kunt geheel vrijblijvend contact opnemen.

Klantervaringen

“Als coach: warm en persoonlijk, maar ook doelgericht en zakelijk. Ik vind haar heel echt en goed luisteren. Deze coachingsrelatie is veilig en biedt voldoende ruimte voor feedback.”

“Ik heb Marieke ervaren als aandachtig, motiverend en ondersteunend in waar ik mee bezig was. Er was veel ruimte om de zaken op mijn manier te doen en ik kreeg veel waardering voor mijn inbreng ter plaatse, maar ook voor wat ik allemaal in mijn leven doe en gerealiseerd heb. Dat voelt heel prettig!

“Ik heb jouw oprechte belangstelling en ondersteuning enorm gewaardeerd in mijn leerproces. Je hield me spiegels voor die ik nodig had, je liet me naar het verleden kijken en dit ook weer niet teveel maar voldoende om weer naar de toekomst te kunnen kijken.”

“Ik vond het met name prettig om inzichten toe te passen in de praktijk, die ervaring te bespreken en van daaruit verder te gaan. Dat ging niet zo zeer vanuit vaststaande methodes, maar dat was juist prettig. De methode van instant ‘maatwerk’ adviezen in reactie op mijn ervaringen vond ik zeer prettig.”

Comments are closed.