Home

Welkom op de website van Rosenbrand coaching
Rosenbrand coaching begeleidt jongeren en volwassenen gedurende studie- en beroepskeuze en loopbaan. Daarnaast verzorgt Rosenbrand coaching de training leren te leren, met daarin de technieken snellezen en mind mappen. 

Rosenbrand coaching is gespecialiseerd in het coachen van:
Mensen met een gemiddelde tot hoge intelligentie
Hoogbegaafden en/of eXtra intelligente mensen (in het vervolg Hb-ers en/of Xi-ers genoemd)
Dyslectici
Mensen met een disharmonisch profiel (hoogbegaafd en dyslectisch)

Focus Rosenbrand coaching:

 • Ontdekken van jouw talenten;
  centraal binnen de coaching staat het ontdekken van jouw talenten. Door jouw talenten op een goede manier te gebruiken ben jij in staat om te excelleren.
 • Studie- en beroepskeuze begeleiding;
  Op basis van jouw talenten/ kerncompetenties wordt getest en besproken welke keuzes voor studie en beroep aansluiten bij jouw talenten.
 • Loopbaanbegeleiding;
  Gedurende de loopbaan kunnen vragen opkomen zoals: Is dit wel wat ik wil? Past deze baan nog wel bij mij? Welke baan zou ik over vijf jaar willen uitvoeren?
 • Leren te leren;
  Training technieken snellezen en mind mappen.
 • Coaching voor het opzetten van jouw eigen bedrijf.
 • Adviseren over arbeidsmarktontwikkelingen en talentmanagement.
 • Het onderzoeken met cliënten of ze aansluiten bij de kenschets van extra intelligentie en/of hoogbegaafdheid (vermoeden van Hb of Xi).
 • Analyse hoe de extra intelligentie en/ of hoogbegaafdheid tot uitdrukking komt bij de cliënt.
 • Dyslexie begeleiding; beïnvloeding privé, studie en werk.

Doel van coaching
Doel van coaching is om zelf jouw kernkwaliteiten te onderzoeken en die op een voor jou juiste wijze in te zetten, om zo het beste uit jezelf te halen. Het coachingsproces moet jij zelf doorlopen en ik begeleid jou daar graag bij.

Coachen is voor mij de kunst om mensen in beweging te brengen door middel van begeleiding en ondersteuning. Aan de hand van jouw coachingsvraagstuk zullen we effectief werken. Tijdens de gesprekken zal ik o.a. gebruik maken van de praktische NLP methode. Deze methodiek heeft het doel om effectiever te communiceren, persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en sneller te leren.

Specialisaties
Rosenbrand coaching is gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafden en dyslectici.

Helaas is voor veel mensen onbekend, dat men hoogbegaafd is. Mensen voelen zich onbegrepen/ anders in studie en/of werk. Hierdoor gaat veel talent verloren. Rosenbrand coaching zet zich actief in om de bekendheid van hoogbegaafdheid en eXtra intelligentie te vergroten en personen te begeleiden, om met deze talenten te excelleren.

Wie dyslexie heeft, heeft niet alleen problemen met taal en andere vaardigheden, maar draagt meestal ook emotionele bagage met zich mee. Vaak beschikken dyslectici over een laag gevoel van eigenwaarde. Binnen het coachingstraject zal hier voldoende aandacht voor zijn.

Tevens zet Rosenbrand coaching zich in als arbeidsmarktdeskundige op het gebied van talentmanagement. Een actueel thema, zeker gezien de verschuiving op de arbeidsmarkt, die binnen niet al te lange termijn zal plaatsvinden. Een verschuiving naar een talenten arbeidsmarkt.

Huisstijl
De filosofie achter de huisstijl van Rosenbrand coaching is als volgt. De rode lijn staat symbool voor: Hoogbegaafdheid en dyslexie, de rode draad door jouw leven.

drs. Marieke Rosenbrand in het kort…
Marieke RosenbrandMijn naam is drs. Marieke Rosenbrand, afgestudeerd in Beleid en Organisatiewetenschappen, moeder van Thijmen en Robine, vrouw van Erwin, hoogbegaafd en dyslectisch. Rosenbrand coaching heb ik opgericht om zo mijn interesse voor hoogbegaafdheid en dyslexie te kunnen delen. Mijn passie is het begeleiden van het coachingsproces, cliënten inzichten te laten krijgen over zichzelf en hun talenten. Daarnaast ben ik met veel plezier moeder en geniet ik van mijn gezin.
Mijn stijl van coachen is gebaseerd op mijn persoonlijke kenmerken. Ik heb een sterk analytisch en inlevend vermogen, ik communiceer reflectief, adviserend, direct, open en eerlijk. Mijn coachingservaring is continu in ontwikkeling. Ik sta open voor professionele vernieuwingen en ontwikkelingen en pas deze toe in de praktijk. lees meer..

Comments are closed.