Module leren te leren

Module leren te leren
De module leren te leren is voor iedereen die zijn of haar vaardigheden qua leren wil verbeteren. Het doel van deze module is je te ondersteunen hoe je makkelijker, sneller en vooral ook leuker kunt leren. Er zijn nieuwe technieken die het leerproces kunnen versnellen en die steeds meer in het bedrijfsleven en onderwijs worden toegepast.

 • Module leren te leren
  Begrip werking linker en rechter hersenhelft/ leren snellezen/ leren mind mappen/
  3x 2 uur begeleidingsuren- 1 op 1 training/ losse module of kan worden aangesloten
  op een van de coachingstrajecten die Rosenbrand coaching aanbiedt.

  Investering €540,- excl. BTW

  Deze module wordt ook voor groepen aangeboden. Heb je interesse om deze training aan 2 tot 10 personen aan te bieden, neem dan contact op voor meer informatie.

Ter introductie begint de module met informatie over onze hersenen. De meeste technieken om te leren grijpen hierop terug. We hebben als doel om breinvriendelijk te leren en meer ons brein te benutten dan we normaliter doen. Vooral onze rechter hersenhelft betrekken we actiever bij het leerproces. Onderwerpen die in de training aandacht krijgen zijn: mindset, concentratie en geheugen. Vervolgens gaan we de technieken aanleren van het snellezen en het maken van mind maps.

Hoe kun jij sneller lezen en wat jij leest beter onthouden?
We laten tijdens het lezen een groot deel van onze hersencapaciteit onbenut. Met de snelleestechnieken leer jij lezen met het gebruik van jouw volledige hersencapaciteit. Door de hogere snelheid zijn jouw hersenen veel meer gericht op het lezen waardoor;

jouw aandacht minder snel afdwaalt

het verwerken van grote hoeveelheden informatie makkelijker is

jij veel minder tijd kwijt bent met lezen

Mind mappen is een methode om gelezen informatie blijvend te onthouden. De informatie wordt overzichtelijk weergegeven in een mind map, zodat je het makkelijker onthoudt. Denk aan het maken van een verslag, rapport, beleidsplan, offerte, brainstormsessie, vergaderingen, strategisch denken, werkstuk, presentatie, geheugensteun, zelfanalyse, afstudeerscriptie etc.

Dyslexie en leren te leren
Snellezen en mind mappen bieden een goede ondersteuning voor dyslectici. De dyslexie gaat niet over, maar de effecten van het sneller leren lezen, het vergroten van het begrip van lezen en mind mappen verlagen de negatieve gevolgen van de dyslexie.

Hoogbegaafdheid en leren te leren
Veel hoogbegaafden hebben niet geleerd om te leren, dit openbaart zich vaak in het 3e of 4e leerjaar van het voortgezet onderwijs of bij aanvang van de universiteit. Uiteraard is ook een ander moment gedurende studie of loopbaan mogelijk, waarop het gebrek aan het leren te leren zich aandient.

De hoogbegaafden hebben altijd gemakkelijk de stof tot zich kunnen nemen zonder daarbij de technieken te leren om te leren. In het voortgezet onderwijs en zeker op de universiteit gaan de docenten er vanuit dat de studenten geleerd hebben om te leren. Dit geldt uiteraard ook voor de werkomgeving.

Meer informatie over de module leren te leren?
Jij kunt geheel vrijblijvend contact opnemen.

Comments are closed.