Loopbaancoaching voor Werkgevers

Loopbaan coaching voor werkgevers
Steeds meer bedrijven schakelen loopbaan coaching en loopbaanadvies in, als een soort personeelsinstrument om hun eigen HRM en personeelsbeleid verder uit te bouwen, als re-integratie/ outplacement tool of als manier om de interne doorstroom te bevorderen in de eigen organisatie.

Als werkgever kunt u uw medewerker een coachingstraject aanbieden. Het volgen van een coachingstraject levert voor beide partijen veel op. Veel werkgevers staan hier tegenwoordig voor open, omdat zij de toegevoegde waarde erkennen voor zowel de medewerker als voor de organisatie.

U wilt uw medewerker(s) een coachingstraject aanbieden op individuele basis, of meer algemeen het talentmanagement binnen de organisatie waarborgen. Gezamenlijk zullen we (cliënt, werkgever en coach) de coachingsvraag vast stellen en een passend traject daarbij vormgeven. Het kennismakingsgesprek en de evaluatie zal gevoerd worden met cliënt, werkgever en coach. Bij de tussenliggende afspraken zullen de cliënt en coach samen werken aan het traject.

De aanleiding voor het volgen van een coachingstraject kan ook zijn dat uw medewerker zichzelf herkent in de omschrijving Hb/ Xi.

Door de begeleiding van Rosenbrand coaching bent u als organisatie in staat om de talenten van de (potentiële) medewerkers in kaart te brengen en deze voor de organisatie te leren inzetten. Hierdoor kunnen zowel de organisatie als de medewerkers excelleren!

  • Outplacement; U en uw medewerker komen na zorgvuldig overleg tot de gezamenlijke conclusie, dat de medewerker uw bedrijf ‘ontgroeid’ is en wil zich nu oriënteren op een externe stap. Of; wegens bedrijfseconomische- of functioneringsredenen moet u helaas afscheid nemen van uw medewerker. Het doel is daarbij duidelijk, maar de invulling allerminst.
  • Re-integratie. Op basis van een dreigend of lopend ziekteverzuim wilt u de arbeidsmogelijkheden met uw medewerker onderzoeken en zo nodig herzien. Hoe hervindt deze persoon, in deze kwetsbare periode, zijn talent en energie?
  • Loopbaancoaching. In de begeleiding en ontwikkeling van uw medewerker ontstaat de behoefte dieper te gaan dan de functioneringsgesprekken, die u regelmatig samen voert.
  • Selectie van een potentiële medewerker. Om meer inzicht te verkrijgen in de talenten van de potentiële medewerker, kan een talentenanalyse worden samengesteld.

Meer informatie over loopbaan coaching voor werkgevers?
U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen.

Comments are closed.