Talentmanagement

Talentmanagement
Een gegeven is dat de arbeidsmarkt de komende jaren gaat veranderen, er zal schaarste/krapte ontstaan op de arbeidsmarkt. Ook al is de druk tijdelijk van de ketel, de schaarste aan talent is structureel. Dit doet een groot beroep op organisaties, om de potentie van medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen.

Door de vergrijzing en ontgroening zal er binnen een kort tijdsbestek sprake zijn van verschuiving van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt zal verschuiven naar een zogenaamde talentenmarkt, de vraag naar talent zal toenemen. Voor organisaties is het van belang om op dit moment voorwaarden te creëren, om deze talenten te gaan ontwikkelen!

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling betekent in het kort het aanboren van potentieel en vervolgens het motiveren, behouden en ontwikkelen van dit potentieel. Door jouw bedrijf te profileren als een organisatie die de ontwikkeling van talenten hoog in het vaandel heeft staan, neem jij een voorsprong op de concurrentie in de zoektocht naar talent. Daarnaast slaag jij er beter in om medewerkers langer te binden.

Talentmanagement is het beste halen uit mensen, door hen in te zetten op hun sterkten en interesses en door de context zodanig in te richten en te organiseren, dat die talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling.

Baanboetseren
Een andere manier, om arbeidsrelaties op het individu af te stemmen, is het zogenoemde job craften, ook wel baanboetseren genoemd. Baanboetseren verwijst naar het aanpassen van werkomstandigheden en/of werktaken om het werk beter te laten aansluiten op de ambities en aspiraties van mensen of hun huidige of gewenste capaciteiten. De inrichting van werk en de werkomgeving wordt bij baanboetseren niet meer uitsluitend door de organisatie ontworpen en beheerst, maar wordt door het talent zelf actief vormgegeven. Baanboetseren vormt een trendbreuk met het verleden, waar het vooral de organisatie was die het werk inrichtte.

Competentiemanagement
Bij competentiemanagement bestaat het risico, dat het individu ondergeschikt wordt gemaakt aan de organisatie. Talentmanagement plaatst daarentegen het individu naast de organisatie. De cruciale vraag is dan ook of de baan de grenzen moet bepalen van de inzet en ontwikkeling van talent of dat het talent de kaders moet scheppen van een baan. Oftewel, maak jij het individu passend aan de baan, of de baan passend aan het individu? Bij talentmanagement staat niet alleen het kunnen van het individu centraal, zoals bij competentiemanagement, maar juist het willen en het zijn. Het individu wordt in zijn volledigheid gewaardeerd.

Focus Rosenbrand coaching
Het optimaal gebruik maken van en ontwikkelen van ieders talenten en capaciteiten is een dynamisch continu proces. Rosenbrand coaching zet zich in om organisaties te coachen om talentmanagement voor de organisaties en hun (toekomstige)medewerkers in te zetten. Tevens is het mogelijk om de medewerkers deel te laten nemen aan een coachingstraject binnen Rosenbrand coaching om de talenten van de medewerkers te herkennen, erkennen en te laten excelleren.

Meer informatie over talentmanagement?
Wilt u meer informatie over welke rol talentmanagement voor uw organisatie kan spelen? En hoe u talentmanagement voor u organisatie kunt inzetten? Graag ga ik met u in gesprek hierover. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen.

Comments are closed.