Individueel outplacement traject

Individueel outplacement traject
Outplacement is om jou te begeleiden van werk naar werk. Met als doel een nieuwe functie of opleiding, waartoe jij zelf de regie neemt. Met aandacht voor jouw persoonlijke talenten, kwaliteiten, persoonlijke stijl, ervaring en expertise. Ik help jou om inzicht te verwerven in jouw mogelijkheden.

In het traject maken we gebruik van de 360 graden competentietest, persoonlijkheidstest, carrièreankers en overige specifieke loopbaanmethoden gericht op persoonlijk ondernemerschap vanuit jouw werkcontext. Vanuit het drieluik, verleden – heden – toekomst, wordt actief arbeidsmarktgericht een traject van ondersteuning en verheldering met de cliënt neergezet. De cliënt is actief in het loopbaantraject en werkt met tussentijdse oefeningen.

Tijdens het Individueel outplacement traject gaan we in op de huidige- en de gewenste positie in jouw loopbaan. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van: een onoplosbaar arbeidsconflict, reorganisatie of bij het vastlopen van jouw carrière. Dreigt er ontslag en biedt jouw werkgever een outplacementtraject aan?

  • Trajectonderdelen Individueel outplacement traject
    Kennismakingsgesprek/ persoonlijkheidstest , beroepskeuzetest, carrièreankers,
    360 graden competentietest en analyse/ functieanalyse/ CV bespreking/
    Persoonlijk Ontwikkelings Plan/ evaluatie gesprek/eindrapport met loopbaanadvies

Meer informatie over het Individueel outplacement traject?
Jij kunt geheel vrijblijvend contact opnemen.

Comments are closed.