Hoogbegaafdheid – Oudercoaching

Oudercoaching hoogbegaafdheid
Voor ouders biedt Rosenbrand coaching een passend traject aan om het kind te begeleiden bij hoogbegaafdheid of een vermoeden van hoogbegaafdheid. Centraal binnen het traject staan de interesses en talenten van het kind. Het hoofddoel van het traject is om de motivatie te behouden. Motivatie is de basis van leren.

Ten grondslag aan dit traject ligt het meerfactorenmodel van hoogbegaafdheid (Mönks/Renzulli).

Drie persoonskenmerken: buitengewone capaciteiten, motivatie en creativiteit.
Drie omgevingen: gezin, school en peers of ontwikkelingsgelijken.

Als alle zes factoren goed meewerken kan hoogbegaafdheid zich ontwikkelen en zichtbaar worden in de vorm van bijzondere prestaties.

Als kind ben je afhankelijk van de keuzes die de volwassenen om je heen voor je maken. Te voorkomen dat begaafde kinderen gedemotiveerd raken, depressief en/of eenzaam worden, is al aanleiding genoeg om inzicht te willen verkrijgen in de interesses en talenten van het kind en de motivatie te behouden. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om bij het kind passende versnelling en verrijking aan te bieden, met als basis de drie omgevingen uit het meerfactorenmodel van hoogbegaafdheid.

  • Trajectomschrijving Oudercoaching hoogbegaafdheid
    Kennismakingsgesprek / hoogbegaafdheid verkenning /
    interesse-talent onderzoek kind- 3 gesprekken met het kind /
    oudercoaching (gezamenlijk plan maken voor de begeleiding) 3 gesprekken /
    na ongeveer 3 maanden evaluatiegesprek gehele traject

Meer informatie over oudercoaching hoogbegaafdheid?
Jij kunt geheel vrijblijvend contact opnemen.

Comments are closed.