Hoogbegaafdheid Modulen

Aanvullende modulen hoogbegaafdheid
Rosenbrand coaching is gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafden en/of eXtra intelligente mensen. Helaas is voor veel mensen onbekend dat ze onder deze doelgroep hoogbegaafd vallen, met alle gevolgen van dien. Mensen voelen zich onbegrepen/ anders in studie en/of werk. Hierdoor gaat veel talent verloren. Rosenbrand coaching zet zich actief in om de bekendheid van Hb en Xi te vergroten en personen te begeleiden om met deze talenten te excelleren. Lees meer over hoogbegaafdheid en Xi.

Focus Rosenbrand coaching:
Het onderzoeken met cliënten of ze aansluiten bij de kenschets van extra intelligent en/of hoogbegaafdheid.
Analyse hoe de extra intelligentie en/ of hoogbegaafdheid tot uitdrukking komt bij de cliënt.

Modulen
Drie modulen binnen Rosenbrand coaching

 • 1. Hoogbegaafdheid/ Xi kort
  xi/ hoogbegaafdheid analyse/ hoe ben jij xi
 • 2. Hoogbegaafdheid/Xi uitgebreid
  xi/ hoogbegaafdheid analyse/ hoe ben jij xi uitgebreid/ visie xi/
  hoogbegaafdheid inzetten voor de lange termijn
 • 3. Hoogbegaafdheid/Xi misdiagnose en dubbeldiagnose
  xi/ hoogbegaafdheid analyse/ disharmonisch profiel/
  hoe ben jij hb of xi uitgebreid/
  visie hb of xi inzetten voor de lange termijn

Meer informatie over de specialisatie hoogbegaafdheid/ eXtra intelligentie?
Jij kunt geheel vrijblijvend contact opnemen.

Comments are closed.