Leren te leren

Hoogbegaafd en leren te leren
Veel hoogbegaafden hebben niet geleerd om te leren, dit openbaart zich vaak in het 3e of 4e leerjaar van het voortgezet onderwijs of bij aanvang van de universiteit. Uiteraard is ook een ander moment gedurende studie of loopbaan mogelijk, waarop het gebrek aan het leren te leren zich aandient.

De hoogbegaafden hebben altijd gemakkelijk de stof tot zich kunnen nemen zonder daarbij de technieken te leren om te leren. In het voortgezet onderwijs en zeker op de universiteit gaan de docenten er vanuit dat de studenten geleerd hebben om te leren.

Voor hoogbegaafden sluit de module leren te leren goed aan om in een korte tijd deze vaardigheden zich eigen te maken.

Comments are closed.