Kenschets

Een nieuwe kenschets van hoogbegaafdheid
In 2007 hebben twintig experts op het gebied van hoogbegaafdheid via vijf z.g. Delphi-ronden aanzienlijke consensus bereikt over een nieuwe kenschets van hoogbegaafdheid. Daarbij stond centraal om naar verwoording te zoeken om de specifieke persoonskenmerken, tot een ‘heldere, beeldende en positieve kenschets’ samen te vatten, in de vorm van een model en een tekst:

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Graag maak ik in mijn praktijk gebruik van deze kenschets.

Deze kenschets gaat gepaard met een existentieel model van hoogbegaafdheid:

Een uitgebreide beschrijving van dit model en hoe het tot stand is gekomen staat beschreven in het boek Hoogbegaafd. Dat zie je zó.

De aangepaste versie van de definitie bekijkt hoogbegaafdheid gelukkig vanuit een breder perspectief dan enkel te testen op het IQ. Een IQ test is momenteel de methode om hoogbegaafdheid vast te stellen.De meest voorkomende definities kennen de overeenkomst dat een hoogbegaafde in ieder geval hoogintelligent is. Hoogintelligent ben je wanneer je op een erkende intelligentietest scoort bij de hoogste 2%. Dit is ongeveer equivalent aan een IQ score van minimaal 130 (dit hangt af van welke test gebruikt is en welke standaarddeviatie deze test kent). Dit is naar mijn mening te beperkt omdat de definitie hoogbegaafdheid veel breder is dan dat. Graag besteed ik hier aandacht aan tijdens de coachingstrajecten.

Het imago van hoogbegaafden in de samenleving is vaak negatief en onjuist. Rosenbrand coaching zet zich in om hoogbegaafdheid positief onder de aandacht te brengen. Dit begint met het duidelijk maken wat hoogbegaafdheid is. Het is belangrijk om bij hoogbegaafde mensen, met hun specifieke talenten, een positief zelfbeeld te creëren.

Comments are closed.