Kenmerken eXtra Intelligentie

Kenmerken hoogbegaafdheid
Hieronder staan vijf lijsten met kenmerken van hoogbegaafdheid.

Kenmerken hoogbegaafdheid volgens Mensa
Dokter, wat kan het zijn?

Hoogbegaafd zijn kan leuk zijn of vervelend. Het belangrijkste is dat jij beseft dat jij hoogbegaafd bent. Zolang jij dat niet weet, is het moeilijk genieten van de leuke kanten. Heb jij ondefinieerbare klachten en wil jij weten of het misschien hoogbegaafdheid is? Hier is een checklist:

  Ben jij snel verveeld?
  Praat jij graag veel en snel?
  Heb jij de neiging om andermans zinnen af te maken?
  Ben je steeds op zoek naar nieuwe (intellectuele) prikkels?
  Praat jij met vrienden/vriendinnen over andere dingen dan de meeste mensen?
  Ben jij gevoelig voor indrukken?
  Pas jij vaak slecht in een groep?
  Word jij soms wanhopig van die trage mensen om je heen?
  Zijn jouw normen strenger dan die van ‘de maatschappij’?
  Heb jij een zelfstandig beroep of een functie met veel vrijheid en afwisseling?

Antwoord jij op vijf of meer vragen JA? Dan ben jij misschien wel hoogbegaafd.

Kenmerken eXtra intelligentie; Kuipers & Van Kempen
Hoe herken je eXtra intelligentie? Hieronder volgen de vijf kenmerken van Xi:

  1. Intellectueel vaardig.
  Kan relatief makkelijk complexe problemen hanteren en maakt grote gedachtensprongen. Kan slecht tegen onbegrijpelijke stupiditeiten. Neigt gemakkelijk tot slordigheid bij de uitvoering van simpele taken.

  2. Structureel nieuwsgierig.
  Wil altijd weten wat ergens achter zit, wat voorbij de horizon ligt. Is gefascineerd zolang iets nieuw is en ontwikkelt een grenzeloze hekel aan dat wat saai is. Kan soms erg lang doen over het afronden van een vraagstuk waarvan de oplossing al doordacht is.

  3. Behoefte aan autonomie.
  Kan goed zelfstandig werken en geeft de voorkeur aan een eigen tijdsindeling. Kan moeilijk omgaan met absolute macht en formaliteiten. Een controle gerichte baas of klant leidt snel tot disfunctioneren. Zal vechten of zich klein maken als de autonomie wordt aangetast.

  4. Grenzeloos en mateloos in het najagen van interesses.
  Kan zich in een probleem vastbijten zolang het interessant en nog onopgelost is. Houdt niet van onbegrijpelijke ongeïnteresseerdheid of lage prestatienormen bij anderen. Kan soms teveel energie in de verkeerde dingen stoppen.

  5. Emotionele onzekerheid plus intellectuele zelfverzekerdheid.
  Weet in het hoofd dat hij gelijk heeft, maar vreest in de buik dat het niet gegund zal worden. Dit kan leiden tot perfectionisme, faalangst, escalatie van betweterij of arrogantie om deze basale onzekerheid te maskeren. Is onhandig of kwetsbaar in de confrontatie met harde zelfverzekerdheid of politiek machtsvertoon.

Xi, te toetsen door herkenning van het signalement van vijf karakteristieke kwaliteiten, is een voldoende en praktisch aanknopingspunt voor een verdieping van de betekenis en bruikbaarheid van de intelligentie van jezelf, of van iemand die jij kent.

Eigenschappen van hoogbegaafden en beelddenkers; Anneke Hamming en Erna Stelma

  1. Creatief
  2. Moeite met ‘automatiseren’
  3. Goed geheugen
  4. Motorische problemen
  5. Langs elkaar heen praten: wie is hier nu gek?
  6. Sociaal anders door anders denken en communiceren
  7. Eigen strategie ontwikkelen
  8. Zelflerendheid
  9. Brede belangstelling
  10. Laatbloeier
  11. Overgevoelig/ hoogsensitief
  12. Perfectionisme
  13. Faalangst
  14. Vastlopen op school of in maatschappij
  15. Snel oplossingen zien
  16. Snel denken: van hak op tak door stappen overslaan
  17. Originele ideeën/oplossingen

Kenmerken van de volwassen beelddenker; Mechel Ensing

  1. Denkt in beelden
  Veel sneller denken of iets aanvoelen dan in woorden kunnen zeggen
  Ziet alles in zijn verband/interdisciplinair
  Weet dingen zonder het hoe en waarom te kunnen uitleggen
  Weet daarom vaak meer dan anderen denken

  2. Grote verbeeldingskracht
  Denkt dingen gedaan te hebben
  Kan recepten proeven, nog voordat er iets gekookt is
  Beleeft het verloop van een uitstapje al tijdens de organisatie ervan

  3. Creatief
  Origineel woordgebruik
  Veel trammelant/ bonje door: dingen anders te benaderen en jouw ideeën niet te kunnen formuleren
  Lost problemen op ongewone wijze op
  Opeens inzicht krijgen (intuïtief), niet door redenatie
  Van de hak op de tak

  4. Ruimtelijk georiënteerd
  Heeft eigen ordeningsprincipes. Dit lijkt chaotisch
  Planningsproblemen/ problemen met tijdsafspraken
  Weet vaak de weg als hij/zij er ooit geweest is
  Koppelen herinneringen vaak aan de plaats

  5. Concreet
  Problemen met abstracties
  Taal- en cijferproblemen; omdraaien van letters of cijfers e.d. (in sterke mate kan dit leiden tot dyslexie en dyscalculie)
  Ideeën meteen willen concretiseren

Kenmerken van hoogbegaafden; Noks Nauta en Frans Corten:’Hoogbegaafden aan het werk’

Hoewel natuurlijk alle hoogbegaafden verschillend zijn, zijn er wel kenmerken, die veel voorkomen. Sommige daarvan zijn van nature aanwezig, andere zijn geleidelijk ontstaan door interactie met de omgeving. Oorzaak en gevolg zijn dus niet altijd te onderscheiden.

  Snelheid van denken. Het denken van hoogbegaafden verloopt sneller. Men maakt veel gedachtesprongen, associeert snel en springt schijnbaar van de hak op de tak.

  Hooggevoeligheid. Een hoger ontwikkelingspotentieel gaat vaak samen met hooggevoeligheid. Deze hooggevoeligheid uit zich op verschillende gebieden: psychomotorisch, sensueel, intellectueel, imaginatief, emotioneel en kan lijken op ADHD. Zintuiglijke overprikkeling uit zich auditief (machines, radio’s, smakken), visueel (lichtinval) of de tastzin (bepaalde stoffen, merkjes in kleding of aanrakingen). Hooggevoeligheid in het algemeen staat momenteel sterk in de belangstelling.

  Introversie. De interne wereld van hoogbegaafden is sterk ontwikkeld. Ze zijn snel en gemakkelijk te kwetsen en houden daarom mensen op een afstand. Sommigen mijden feestjes en dergelijke, omdat de gesprekken hen niet interesseren. Dit kan lijken op autisme. Introversie kan ook ontstaan door het zich afgewezen voelen. Mensen met hoge IQ’s zouden moeilijker ‘soortgenoten’ ontmoeten, waardoor men gauw in een isolement komt.

  Emotionele ontwikkeling. Veel hoogbegaafden voelen sterke emoties. Maar omdat het cognitieve denken overheerst en veiligheid biedt, blijft de emotionele ontwikkeling relatief achter. Ze kunnen gevoel en verstand moeilijk verbinden. Dit kan versterkt worden wanneer men zich al jong eenzaam voelt. Bijvoorbeeld wanneer de omgeving het kind niet als hoogbegaafd (h)erkent. Gelukkig is de emotionele ontwikkeling bij veel hoogbegaafden wel goed verlopen.

  Creativiteit. Het denken van hoogbegaafden is anders dan van normaal begaafden: globaler en met een sterk voorstellingsvermogen. Voor gemiddeld intelligente mensen zijn zij vaak niet te volgen. Ze kunnen snel patronen herkennen, waardoor zij bijvoorbeeld trends kunnen voorspellen. Zij kunnen vaak intuïtief conclusies trekken. De creativiteit wordt nogal eens gefrustreerd in het reguliere onderwijs.

  Onafhankelijkheid. De oordeels- en meningsvorming van hoogbegaafden gaat vaak autonoom te werk. Zij zijn non-conformistisch en vertonen daardoor wat leerkrachten snel ‘onaangepast gedrag’ noemen. Deze onafhankelijkheid hangt samen met de genoemde creativiteit. Zij hebben vaak een hekel aan niet-democratische autoriteit.

  Perfectionisme. Perfectionisme gaat vaak gepaard met het hebben van te hoge verwachtingen van anderen, maar ook met schaamte, schuldgevoel en minderwaardigheidsgevoelens door het niet kunnen voldoen aan de eigen hoge normen. Hierdoor ontstaat spanning en soms ‘verlamming’.

  Leerstijl. De leerstijl is vaak explorerend. Aan leren van gewone ‘rijtjes’ hebben ze een enorme hekel, ze vinden het oninteressant en gaan zich vervelen. Ze snappen de vragen van de leraar of uit het leerboek vaak niet, ze zoeken daar te veel achter. Dat leidt tot frustratie. Sommige hoogbegaafde volwassenen ontberen basiskennis, maar hebben wel veel kennis op gebieden waarin ze geïnteresseerd zijn. Ze ontwikkelen vaak geen leerstrategieën omdat ze nooit leren van falen.

  Faalangst en onderprestatie. Als de intelligentie niet wordt gestimuleerd, ontwikkelen kinderen vaak slechte werkgewoontes. Ze denken soms zelf dat zij dom zijn, worden faalangstig en gaan onderpresteren. Hun motivatie om te gaan leren daalt. Dit kan later leiden tot frustraties en teleurstellingen in hun loopbaan.

Comments are closed.