Dyslexie – Oudercoaching

Oudercoaching dyslexie
Centraal binnen de coaching staat de bewustwording van het anders-zijn, hierdoor is het makkelijker om dit te kunnen accepteren en de talenten ven het kind beter te leren herkennen en te begrijpen, zodat het mogelijk wordt deze effectief in te zetten. Gedurende de coaching is de focus op de talenten van het kind.

Voor ouders biedt Rosenbrand coaching een passend traject aan om het kind te begeleiden bij dyslexie of een vermoeden van dyslexie. Helaas is bij begeleiding van dyslexie de volledige aandacht gericht op het taalprobleem, de focus ligt bij hetgeen het kind niet of niet zo goed kan.

Centraal binnen het traject staan de interesses en talenten van het kind, gewerkt wordt aan het gevoel van eigenwaarde. Het hoofddoel van het traject is om de motivatie te behouden. Motivatie is de basis van leren.

  • Trajectomschrijving Oudercoaching dyslexie
    Kennismakingsgesprek / dyslexie verkenning /
    interesse-talent onderzoek kind- 3 gesprekken met het kind /
    oudercoaching (gezamenlijk plan maken voor de begeleiding) 3 gesprekken /
    na ongeveer 3 maanden evaluatiegesprek gehele traject

Meer informatie over oudercoaching dyslexie?
Jij kunt geheel vrijblijvend contact opnemen.

Comments are closed.