Dyslexie – Modulen

Aanvullende modulen dyslexie
Rosenbrand coaching is gespecialiseerd in de begeleiding van dyslectici. Wie dyslexie heeft, heeft niet alleen problemen met taal en andere vaardigheden, maar draagt meestal ook emotionele bagage met zich mee. Vaak beschikken dyslectici over een laag gevoel van eigenwaarde. Binnen het coachingstraject zal hier voldoende aandacht voor zijn.

Focus Rosenbrand coaching:
Centraal binnen de coaching staat de bewustwording van het anders-zijn, hierdoor is het makkelijker om dit te kunnen accepteren en de talenten beter te leren herkennen en te begrijpen, zodat het mogelijk wordt deze effectief in te zetten. Gedurende de coaching is de focus op de talenten van de cliënt.

Disharmonisch profiel/ misdiagnose
Regelmatig komt het voor dat dyslexie niet direct opvalt, doordat er sprake is van een disharmonisch profiel. Door bijvoorbeeld hoogbegaafdheid wordt de dyslexie versluierd. Rosenbrand coaching heeft hiervoor een speciale module ontwikkeld, om gericht te coachen bij hoogbegaafdheid in combinatie met dyslexie.

Modulen
Drie modulen binnen Rosenbrand coaching, aanvullend op een coachingstraject (module 3 en 5 zijn alleen mogelijk in combinatie van een lang/uitgebreid coachingstraject)

 • 3. Disharmonisch profiel: Hoogbegaafdheid/Xi en dyslexie
  Xi/ hoogbegaafdheid analyse/ disharmonisch profiel/ misdiagnose en dubbeldiagnose
  hoe ben jij hb of Xi uitgebreid/ visie hb of Xi inzetten voor de lange termijn
 • 4. Dyslexie kort
  Kenmerken dyslexie/ valkuilen / focus talenten
 • 5. Dyslexie uitgebreid
  Kenmerken dyslexie/ valkuilen / focus talenten
  compensatietechnieken/ zelfvertrouwen en veerkracht/
  inzetten talenten voor de lange termijn

Meer informatie over de specialisatie dyslexie?
Jij kunt geheel vrijblijvend contact opnemen.

Comments are closed.