Vergoedingen

Vergoedingen

Hieronder vind jij een overzicht van mogelijkheden tot vergoeding. Niet alle mogelijkheden zullen altijd op jou van toepassing zijn, maar het is de moeite waard de mogelijkheden zelf nader te onderzoeken.

Belastingdienst 2011 aftrek scholing (www.belastingdienst.nl)
Voorwaarden aftrek:
-U mag uw studiekosten of andere scholingsuitgaven onder de volgende voorwaarden aftrekken.
-U of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie.
-De opleiding of studie is gericht op uw beroep of toekomstige beroep.
-Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht.
-Uw totale kosten min eventuele vergoedingen zijn hoger dan de drempel van € 500. De kosten boven de drempel mag u aftrekken.

Werkgever
Als werkgever kunt u uw medewerker een coachingstraject aanbieden. Het volgen van een coachingstraject levert voor beide partijen veel op. Veel werkgevers staan hier tegenwoordig voor open, omdat zij de toegevoegde waarde erkennen voor zowel de medewerker als voor de organisatie.

Medewerker
Als medewerker kan jij met jouw werkgever overleggen over een tegemoetkoming in de kosten. Zo wordt de coaching een gezamenlijke investering.

Arbeidsongeschikt
Bent jij (deels) arbeidsongeschikt, dan is uw werkgever of arbo-arts mogelijk bereid om de kosten te vergoeden.

UWV
Ben jij arbeidsongeschikt of ontvang jij een WW-uitkering (langer dan zes maanden), dan kun jij via het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) aanvragen. Met deze IRO ga jij zelf op zoek naar een re-integratiebureau. Lees hierover meer op www.uwv.nl.

Eigen bedrijf
Heb jij een eigen bedrijf? Dan kan jij de kosten als aftrekpost opvoeren. Dit kan in sommige gevallen onder de noemer coaching/persoonlijke ontwikkeling .

Ondanks dat wij alle zorg besteed hebben aan de inhoud van deze website is Rosenbrand coaching niet verantwoordelijk voor de juistheid (actualiteit) van de informatie. Wij adviseren u om u altijd vooraf goed te laten informeren bij de voor u van toepassing zijnde instantie(s). Dit om vergoedingsproblemen achteraf te voorkomen.

Comments are closed.