Cookies en Privacy

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie-cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst.

Door akkoord te gaan met onze cookiemelding zullen de volgende cookies geactiveerd worden:

PHPSESSID – Dit cookie is gekoppeld aan PHP en wordt gebruikt om gegevens tijdens de browser sessie te registreren. Na het afsluiten van de browser wordt deze verwijderd.

 _utm.gif, _utma, _utmb, _utmc, _utmt, utmz – Allemaal cookies die gebruikt worden door Google Analytics. Voor ondermeer het meten van het aantal bezoekers, de periode die op de site doorgebracht wordt en die zien waar de bezoeker vandaan komt.

cookie_notice_accepted – Dit is een cookie die controleert of je het gebruik van cookies geaccepteerd hebt. Dit om te voorkomen dat je de cookie melding bij elke pagina moet accepteren.

De cookies die op deze website gebruikt worden zijn puur voor analytisch gebruik en leggen geen persoonsgegevens vast.

Privacyverklaring
In het kader van mijn dienstverlening verwerkt Rosenbrand Coaching persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Contactgegevens
Rosenbrand Coaching
drs. Marieke Rosenbrand
Prins Hendrikstraat 14
2161 SE Lisse
T: 06 – 218 664 60
E: marieke@rosenbrandcoaching.nl

Rosenbrand coaching respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer verzamelt Rosenbrand Coaching persoonsgegevens
Rosenbrand Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, doordat u de gegevens verstrekt via de website, e-mail, telefoon of op papier. Dit gebeurt op het moment van een aanvraag of het aangaan van een coachingstraject.

Welke persoonsgegeven verzamelt Rosenbrand Coaching
De gegevens die wij van u kunnen krijgen zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, Skypenaam, werkgever, bedrijfsnaam, contactgegevens werkgever of bedrijf.

Google Analytics
Op de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), automatisch overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rosenbrand Coaching heeft hier geen invloed op.

Doeleinden gegevensverwerking
Door u verstrekte persoonsgegevens worden door Rosenbrand Coaching beheerd en kunnen worden verwerkt voor administratieve doeleinden (correcte en volledige adressering op offertes en facturen) en contactmomenten in het kader van het afstemmen of uitvoeren van een coachingstraject of training (telefonisch, e-mail, Skype of afgesproken locatie). Daarnaast kan uw e-mail adres gebruikt worden voor een incidentele mailing.

Beveiliging persoonsgegevens
Rosenbrand Coaching neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van u persoonsgegevens. Een beperkte groep medewerkers van Rosenbrand Coaching heeft toegang tot uw persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in de Privacyverklaring.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Derden / Verwerkers
Rosenbrand Coaching kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dat als ‘verwerker’ voor Rosenbrand Coaching. De betreffende verwerker ontvangt van Rosenbrand Coaching alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers hebben wij een overeenkomst gesloten waarin wij dit expliciet opnemen. De gegevens worden alleen verstrekt na overleg met de klant.

Inzage, correctie en recht van verzet en verwijdering
Indien u een relatie met Rosenbrand Coaching heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Neem hiervoor contact op met Rosenbrand Coaching per e-mail of via het contactformulier op deze website. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u ons mailen of dit laten weten via het contactformulier op de website. Rosenbrand Coaching zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich verzet beëindigen.

Meldplicht datalekken
De Meldplicht Datalekken, die actief is sinds januari 2016, houdt in dat organisaties binnen 72 uur een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben ontdekt. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan zo snel mogelijk aan Rosenbrand Coaching per e-mail of via het contactformulier op de website. Vermeld hierin uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een omschrijving van het ontdekte datalek.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan Rosenbrand Coaching, per e-mail of via het contactformulier op de website.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2020.

Rosenbrand Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Comments are closed.